مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدير امور آموزشي دانشگاه

 

نام :  فرحناز

نام خانوادگی :نوروزی نیا

رشته تحصیلی :پاتولوژی

مرتبه علمی :دانشیار

تلفن :2244686-0441
نمابر:2240655-0441

پست الکترونیک : edu@umsu.ac.ir

آدرس : ارومیه ، فلکه جهاد ، جنب اورژانس ، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، اداره کل آمورش و تحصیلات تکمیلی