اداره پذیرش وثبت نام

رئيس واحد : آقاي علي بني آدم
کارشناسان واحد : خانم شهناز پسنديده ، خانم سيمين جعفري ،‌آقاي رضا عليزاده

 

اهم وظايف

 

امور مربوط به کلیه مکاتبات اداری با توجه به تفویض اختیار و هماهنگی بین واحد ها 
ثبت نام اينترنتي و پذیرش دانشجویان بر اساس اطلاعات سازمان سنجش و آموزش کشور به تفکیک نيمسال اول و دوم 
بررسي و چك نمودن كليه پرونده هاي دانشجويان جديد الورود از نظر مدارک ثبت نامی 
 معرفی و برگزار نمودن امتحانات دستیاری
امور مربوط به مرخصی تحصیلی و حذف ترم 
انجام کلیه اقدامات ویژه دانشجویان انتقالی پس از رسیدن پرونه ها از دانشگاه مبداء 
انجام امور مربوط به انتقال ، تغییر رشته ، میهمان و ترم تابستانی دانشجویان کلیه رشته ها
انجام مکاتبات اداری در خصوص دانشجویان میهمان- انتقالی توام با تغییر رشته دانشجویان تمامی رشته ها
ارسال مدارک تحصیلی دانشجویانی متقاضي انتقالي به دانشگاه مقصد
ارسال نمرات دانشجويان ميهمان به دانشگاه مبدا
برنامه ریزی و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه 
نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی
نظارت بر امور دانشجویان بورسیه دانشگاه
برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
برگزاری آزمونهای دوره های دکتری تخصصی رشته های موجود
جمع آوری و تنظیم و ارسال ظرفیت پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی ارشد

 

رئيس واحد : 2937213
کارشناسان واحد:2937214 و 2937136