اداره دانش آموختگان

رئيس واحد : آقای احسان کاروانی
کارشناسان واحد : خانم نسرين اکبري ،خانم معمصومه اکبري ، خانم شهين حسيني ، خانم ملک بابايي

 

اهم وظايف

 

تهیه و ارسال آمار موضوعي دانشجویان و دانش آموختگان
درخواست معافیت تحصیلی جهت دانشجویان ذکور 
صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجويان مشمول معافيت تحصيلي
اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان به وزارت بهداشت از طريق پورتال دانش اموختگان
صدور تائيديه تحصیلی موقت جهت دانشجويان به اداره طرح نيروي انساني
صدور تائيديه تحصیلی دائم فارغ التحصیلان جهت آزمون هاي استخدامی به کارگزینی و مدیریت نیروی انسانی و سایر دانشگاهها پس از دريافت تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان
صدور گواهی موقت تحصيلي پس از دريافت تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان
صدور مجوز تحويل مدرك و ارسال یک نسخه از آن به وزارت بهداشت ، در مان وآموزش پزشکي
صدور دانشنامه و گواهی ریز نمرات 
صدور گواهي پروانه بــــــــراي رشته هاي پروانه دار و اعلام آن به وزارت بهداشت 
صدور و ارسال ریز نمرات جهت دانشجویانی مقاطع بالاتر 
تائیدمدارک تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل جهت ادامه تحصيل در خارج از کشور 
مكاتبات با وزارت بهداشت
مكاتبات با نيروي انساني سایر دانشگاهها
چک کردن و بایگانی کردن لیست نمرات
گرفتن کارنامه از سیستم سماء و چک نمودن کارنامه ها 
نوشتن خلاصه وضعیت تحصیلی 
بررسی پرونده دانشجو توسط اداره امتحانات جهت تطبیق دروس و ارسال نامه به دانشکده مربوطه تائید فرمهای کارشناسی ارشد – فرمهای حج عمره
اعلام تعداد واحدهای گذرانده دانشجویان جهت کار دانشجویی
مراجعه دانشجویان متقاضی بازگشت به تحصیل ( انصرافی – اخراجی – عدم مراجعه ) 
بررسی پرونده هاي دانشجويي درمواقع مورد نياز جهت نیاز طرح در شورای آموزشی و یا کمیسیون موارد خاص

 

رئيس واحد : 2937176
کارشناسان واحد:2937205 و 2937329