English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

 

ورود به سامانه درخواست انتقالی توسط دستیاران تخصصی بالینی

 

ورود به سامانه درخواست انتقالی توسط دانشجویان

 

ورود به سامانه درخواست میهمانی توسط دانشجویان

 

بررسی درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان توسط کارشناسان دانشگاه

 

لازم به توضیح است که پیرو درخواست دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پیراپزشکی ارومیه قادر به پذیرش دانشجوی متقاضی میهمانی یا انتقال در رشته های علوم آزمایشگاهی، هوشبری، اتاق عمل و تکنولوژی پرتوشناسی نمی باشد.