English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

 

ورود به سامانه درخواست انتقالی توسط دانشجویان

 

ورود به سامانه درخواست میهمانی توسط دانشجویان

 

بررسی درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان توسط کارشناسان دانشگاه

 

 به دلیل محدودیت دانشگاه،  درخواست های میهمانی برای رشته های زیر  امکان پذیر نمی باشد:

پیراپزشکی:   علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبری

بهداشت: کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای، کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی   

پرستاری:  رشته پرستاری ارومیه

دندانپزشکی: دندانپزشکی


*مدارک دانشجویان متقاضی میهمانی شامل:  فرم تقاضای میهمانی (واحدهای پیشنهادی) و موافقت دانشگاه مبداء با قید تعداد واحدهای گذرانده به همراه معدل و نظریه کمیته انضباطی و مدارک دال بر دلیل تقاضا از طریق سامانه ارسال گردد.

*در صورت موافقت با درخواست دانشجو و عدم احراز شرایط لازم طبق آئین نامه نقل و انتقال، دانشجو ملزم به پرداخت شهریه بر اساس نامه وزارت متبوع و هیئت امناء دانشگاه می باشد.

*این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای ارائه خوابگاه و سایر خدمات دانشجویی به دانشجویان میهمان ندارد.