English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٢ خرداد ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

راهنمای ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه جهت اخذ مجوز صندوق رفاه در سال 97

 

برای درخواست اخذ مجوز صندوق رفاه ، نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

 

جهت رفاه حال دانش آموختگان محترم امکان اقدام الکترونیکی برای درخواست اخذ مجوز، از طریق سایت صندوق رفاه www.srd.ir  به شرح ذیل فراهم گردیده است:

 

الف) کلیه دانش آموختگان دانشگاه که به هر دلیلی نیاز به اخذ مجوز از صندوق رفاه دارند باید:

1-     از سایت www. Srd.ir   با ورود به منوي مشاهده وضعيت بدهی از به روز بودن پرداخت ها اطمینان حاصل نمایند.

2-    ورود با شماره پرونده درج شده روی فرم تسویه حساب یا شماره دانشجویی یا مشخصات شناسنامه ای امکان پذیر است.

3-    سپس با ورود به منوی ارسال درخواست، نسبت به ارسال درخواست صدور تسویه حساب  و پرینت آن اقدام نمایند.

4-    درصورت عدم امکان پرینت،  با مراجعه به نزدیکترین دانشگاه علوم پزشکی به محل سکونت نسبت به اخذ پرینت از اداره رفاه و خدمات دانشجویی امور دانشجویان دانشگاه اقدام فرمایند.

 

ب) راهنمای اخذ مجوز ویژه دانشجویان فارغ التحصیلی که هنوز سررسید اقساط آنان شروع نشده ولی نیاز به اخذ گواهینامه موقت دارند:

 

1-    عزیزان پس از ورود به منوی مشاهده وضعیت بدهی و مشاهده لیست اقساط بدهی،  اولین قسط خود را پرداخت نمایند.

2-    سپس با ورود به منوی ارسال درخواست، نسبت به ارسال درخواست صدور گواهینامه موقت اقدام نمایند.

3-    درصورت عدم امکان پرینت،  با مراجعه به نزدیکترین دانشگاه علوم پزشکی به محل سکونت نسبت به اخذ پرینت از اداره رفاه و خدمات دانشجویی امور دانشجویان دانشگاه اقدام فرمایند.

* اقساط این دسته از دانش آموختگان از تاریخ درخواست مجوز، مجددا تنظیم و لیست اقساط قبلی باطل خواهد شد.

01/07/97