English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

فرم های مورد نیاز ثبت نام

چک لیست و تعهدنامه

فرم اطلاعات دانشجویی (تکمیل توسط کلیه پذیرفته شدگان)

فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاه ها(تکمیل توسط کلیه پذیرفته شدگان)

فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه یک، رزمندگان و ایثارگران(تکمیل توسط پذیرفته شدگان سهمیه منطقه یک،رزمندگان و ایثارگران )

فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه دو ، سه (تکمیل توسط پذیرفته شدگان سهمیه منطقه  دو، سه)

دریافت فایل Word تعهد پردی خودگردان(تکمیل توسط پذیرفته شدگان شهریه پرداز)

فرم رفتار و پوشش حرفه ای (تکمیل توسط کلیه پذیرفته شدگان)

فرم معاینات بهداشتی (تکمیل در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامتی و بهداشتی)

فرم تعهد محضری خدمات رفاهی

فرم اظهارنامه انضباطي دانشجویان جدید الورود

فرمت سند تعهد موضوع آیین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت رشته های پزشکی و دندانپزشکی (تکمیل با حضور نماینده مور حقوقی پس از ثبت نام، زمان اطلاع رسانی خواهد شد)