English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٢ فروردين ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

مدیران تحصیلات تکمیلی پیشین دانشگاه

سرکار خانم دکتر فرحنار نوروزی نیا متخصص پاتولوژی از سال 1393 الی 1400