English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٢ فروردين ١٤٠٢

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد
اعضای محترم هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1. جناب آقای دکتر محمدامین ولیزاد حسنلوئی
2. جناب آقای دکتر رحیم محمودلو
3. جناب آقای دکتر صابر قلی زاده
4. جناب آقای دکتر ناصر مسعودی
5. جناب آقای دکتر غلامرضا اسم حسینی
6. جناب آقای دکتر حمیدرضا خلخالی
7. جناب آقای دکتر احمدرضا افشار
8. جناب آقای دکتر آرام فیضی
9. جناب آقای دکتر علیرضا ماهوری
10. سرکار خانم دکتر طاهره بهروزی لک
11. جناب آقای دکتر سورنا نظرباغی
12. جناب آقای دکتر حسین حبیب زاده
13. جناب آقای دکتر کامران دهقان
14. سرکار خانم دکتر فریبا عباسی کرکیا
15. جناب آقای دکتر کمال خادم وطن
16. جناب آقای دکتر بهلول رحیمی
17. جناب آقای دکتر حمیدرضا فرخ اسلاملو
18. جناب آقای دکترآرش موسی الرضایی
19. جناب آقای دکترعلی عیشی
20. سرکار خانم دکتر آناهیتا فتحی
21. جناب آقای دکتر جعفر نوروز زاده