English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٤٠٢

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

1-      دریافت و تکمیل فایل فرم های ثبت نامی از سایت معاونت آموزشی دانشگاه

2-      عکس 4*3 پشت نويسی شده 6 قطعه

3-      اصل و تصوير شناسنامه و از تمام صفحات– اصل و کپی کارت ملی 2 سری

4-      اصل وکپی دانشنامه و ریزنمرات کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد.

-          بیوشیمی بالینی: ارشد داروسازی، بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، علوم تغذیه، زیست شناسی گرایش بیوشیمی، دکترای عمومی پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکترای تخصصی پژوهشی انگل شناسی

-          پرستاری: ارشد کارشناسی ارشد رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاریو یا رشته ها و گرایشهای پرستاری، کارشناسی ارشد هوشبری با لیسانس پرستاری

5-      اصل و تصوير دانشنامهکارشناسی ارشد، کارشناسی و  کاردانی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل باشد

6-      اصل و تصویر گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم و یا مدرکی که نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه آقایان می باشد.

7-      مدرکی که نشان دهنده فراغت از تحصیل تا تاریخ 31/6/1401 برای دانشجویان سال آخر

8-      اصل و کپی مدرک زبان

9-      موافقت نامه بدون قید و شرط برای ادامه تحصیل از بالاترین مقام مسئول اداری و گواهی مرخصی بدون حقوق سالیانه برای مربیان و کارمندان رسمی

10-  حکم استخدام رسمی قطعی (جهت استفاده کنندگان از سهمیه مازاد مربیان رسمی)

11-  فرم گزینش عمومی پذیرفته شدگان (همراه فرمهای ثبت نامی در 2 سری تکمیل گردد)

12-  تعهد نامه محضری عام یا خاص (در دفاتر اسناد رسمی تهیه و هنگام ثبت نام تحویل داده شود)

13-  اصل وتصویر گواهی پايان یا معافیت ازطرح نيروی انسانی و یا هر مدرکی که نشان دهنده وضعیت طرح باشد.

14- فرم تسویه حساب صندوق رفاه به تاریخ روز ثبت نام برای دانش آموختگان مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای علوم پزشکی از صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه (ضروری می باشد)

15-  اصل و کپی مدارک نشان دهنده استفاده از سهمیه رزمندگان برای سهمیه رزمندگان

 

·         دانشجویان ملزم به دریافت و تکمیل فرم های ثبت نامی از سایت دانشگاه بوده و در محل ثبت نام از ارائه فرم های ثبت نامی معذور می باشیم.                                               (ادامه در صفحه بعد)

·         دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه های علوم پزشکی بایستی فرم تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویی به تاریخ شهریور 1401 را از واحد صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه(تمامی دانشگاههای علوم پزشکی) تهیه نمایند. در غیر اینصورت از ثبت نام آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

·         تعهد محضری در هنگام ثبت نام بایستی تحویل داده شود.

-          سهمیه آزاد: یک برابر مدت تحصیل، تعهد خدمت در وزارت بهداشت

-          ماموریت آموزشی: یک تا دو برابر مدت تحصیل، خدمت در وزارت بهداشت

دریافت فرم ها

مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی

 

«فرم اخذ تعهد محضري از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی ( Ph.D ) آزاد »

دریافت فرم گزینش

دریافت فرم اطلاعات دانشجویان