English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٩

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

با سلام

  احتراماً، به اطلاع مي رساند سامانه میهمانی و انتقال دانشگاه علوم پزشكي ارومیه جهت نيمسال دوم 99-98 به دلیل کثرت دانشجو و نبود ظرفیت، فعال نمی باشد.لذا،  درخواست های کتبی و نامه های خارج از سامانه به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.