با عرض پوزش از شما مراجعه کننده گرامی به اطلاع می رساند مهلت ثبت نام برای ترم تابستان سال 1397 به پایان رسیده است.