English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف  چاپ        ارسال به دوست

به گزارش دکتر کارگری مسئول روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

نشست مجازی معاون آموزش وزارت بهداشت با مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در کلان منطقه آمایشی 2 کشور

نشست مجازی معاون آموزشی وزارت بهداشت با روسا و معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در کلان منطقه آمایشی 2 کشور به صورت وبینار در محل سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار گردید.

دکتر محمدی فلاح معاون آموزش دانشگاه ضمن اعلام خبر فوق ، افزود : به منظور بهره برداری از ظرفیت های کلان مناطق آمایشی کشور و تعامل بیشتر مسئولین دانشگاه های مستقر در منطقه آمایشی 2 کشور ( تبریز ، ارومیه ، اردبیل ، خوی ، سراب ، خلخال ، مراغه ) با یکدیگر و همچنین با معاون آموزشی وزارت بهداشت و مسئولین ستادی ، نشست مجازی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار گردید.

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در نشست با مسئولین دانشگاههای کلان منطقه آمایشی 2 که در روز سه شنبه 9 بهمن 1397 برگزار شد پس از استماع گزارش دانشگاههای این منطقه در زمینه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اظهار داشت: با اشاره به اینکه طبق ارزیابی های به عمل آمده ا این منطقه ،  فعالیت های مناسبی در دبیرخانه منطقه 2 صورت گرفته است ، بر همکاری دانشگاههای مناطق آمایشی تاکید کرد و گفت: تلاش جمعی و تقسیم وظایف بین دانشگاههای مناطق از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه هدف ما این است که تمامی دانشگاههای منطقه با هم رشد کنند، اظهار داشت: تهیه سند برآورد نیروی انسانی که در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  آماده شده می تواند با همکاری تمامی دانشگاه ها و برای منطقه و با در نظر گرفتن تمامی دانشگاه های استان آماده شود

وی به اعتباربخشی دانشکده ها و بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: این کار کاری مداوم است و در منطقه به صورت دائم باید یکدیگر را رصد کنند و استانداردها را بهبود ببخشند. انتظار این است که تیم رصد دائمی برای اعتباربخشی در مناطق تشکیل شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه منطقه 2 منطقه فعالی است در حوزه آموزش، اظهار داشت: کارهای خوبی در زمینه ماموریت های ویژه منطقه، خصوصا کنترل حوادث ترافیکی انجام شده و لازم است مباحث مرتبط با آموزش در این ماموریت بیشتر دیده شود و در آموزش های مهارتی در این حوزه فعال باشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مناطق باید سند توسعه نیروی انسانی خود را تدوین نمایند و جذب نیروی هیات علمی خود را با الگویی مشخص و بر اساس این برآوردها و در راستای ماموریت هایی که دارند انجام دهند.

دکتر محمدی فلاح معاون آموزش دانشگاه ضمن اعلام خبر فوق ، افزود : به منظور بهره برداری از ظرفیت های کلان مناطق آمایشی کشور و تعامل بیشتر مسئولین دانشگاه های مستقر در منطقه آمایشی 2 کشور ( تبریز ، ارومیه ، اردبیل ، خوی ، سراب ، خلخال ، مراغه ) با یکدیگر و همچنین با معاون آموزشی وزارت بهداشت و مسئولین ستادی ، نشست مجازی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار گردید.

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در نشست با مسئولین دانشگاههای کلان منطقه آمایشی 2 که در روز سه شنبه 9 بهمن 1397 برگزار شد پس از استماع گزارش دانشگاههای این منطقه در زمینه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اظهار داشت: با اشاره به اینکه طبق ارزیابی های به عمل آمده ا این منطقه ،  فعالیت های مناسبی در دبیرخانه منطقه 2 صورت گرفته است ، بر همکاری دانشگاههای مناطق آمایشی تاکید کرد و گفت: تلاش جمعی و تقسیم وظایف بین دانشگاههای مناطق از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه هدف ما این است که تمامی دانشگاههای منطقه با هم رشد کنند، اظهار داشت: تهیه سند برآورد نیروی انسانی که در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  آماده شده می تواند با همکاری تمامی دانشگاه ها و برای منطقه و با در نظر گرفتن تمامی دانشگاه های استان آماده شود

وی به اعتباربخشی دانشکده ها و بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: این کار کاری مداوم است و در منطقه به صورت دائم باید یکدیگر را رصد کنند و استانداردها را بهبود ببخشند. انتظار این است که تیم رصد دائمی برای اعتباربخشی در مناطق تشکیل شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه منطقه 2 منطقه فعالی است در حوزه آموزش، اظهار داشت: کارهای خوبی در زمینه ماموریت های ویژه منطقه، خصوصا کنترل حوادث ترافیکی انجام شده و لازم است مباحث مرتبط با آموزش در این ماموریت بیشتر دیده شود و در آموزش های مهارتی در این حوزه فعال باشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مناطق باید سند توسعه نیروی انسانی خود را تدوین نمایند و جذب نیروی هیات علمی خود را با الگویی مشخص و بر اساس این برآوردها و در راستای ماموریت هایی که دارند انجام دهند


١١:٢٤ - 1397/11/13    /    شماره : ٢٢٦٢٨    /    تعداد نمایش : ١١٥خروج