English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

 

معرفی مدیر امور آموزشی دانشگاه

   نام و نام خانوادگی : دکتر مجتبی کریمی پور

   سمت : مدیر امورآموزشی دانشگاه

  تحصيلات : دکترای
PhD علوم تشریح

  شماره تماس :
32237399 -044

  شماره نمابر :
32240655 -044
 

  مرتبه علمی: دانشیار 

 

آدرس : ارومیه، فلکه جهاد، جنب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ساختمان شماره 6


  پست الکترونیک:       EDU@umsu.ac.ir

 

سوابق علمی و پژوهشی مدیر