English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 فرم تعهدات فوق تخصص را دریافت فرمایید.

   دانلود : p.ta.rar           حجم فایل 1922 KB