English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩

کارگروه اول: آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

اهداف:

1- طراحي نظام رصد حرکت در مسير مرجعيت علمي در آموزش علوم پزشكي

2- تدوين سند آينده نگاري و نقشه راه تحقق مرجعيت در آموزش علوم پزشكي در افق چشم انداز

3- طراحي و استقرار نظام نوآوري در حوزه آموزش علوم پزشكي

4- استقرار مرکز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي

نام کارگروه

رئیس کارگروه

دبیر کارگروه

کارشناس کارگروه

کارگروه اول: آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

اعضای کارگروه: دکتر رحیم خلیل زاده- دکتر محمددلیرراد- دکتر لیلا برقی- دکتر احمد آقاپور- دکتر محمدجعفری حیدرلو- دکتر امیر حیدری- دکتر احمدرضا افشار- دکتر حسن خرسندی

دکتر کامران دهقان

دکتر آرام فیضی

خانم الهه گوزلی