English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

کارگروه چهارم:توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

اهداف:

1- بازنگري و ارتقاي راهبردي و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش علوم پزشكي

2- توسعه رشته ها و مقاطع تحصيلي علوم پزشكي مبتني بر اسناد بالادستي

3- شناسايي ظرفيت هاي فرابخشي حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه هاي ميان رشته اي

4- طراحي و استقرار نظام تربيت نيروهاي حدواسط

نام کارگروه

رئیس کارگروه

کارشناس کارگروه

کارگروه چهارم: توسعه راهبردی،هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

اعضای کارگروه: دکتر مجتبی کریمی پور-  دکتر رسول قره آغاجی- دکتر احمدرضا افشار-  دکتر معصومه همتی مسلک پاک- دکتر علیرضا چاووشین- دکتر زهرا مرادپور- دکتر شهره افشاریاوری- دکتر مریم مصطفوی- دکتر زهرا یکتا- دکتر حسن صابری


دکتر شیوا قلیزاده

خانم نسرین زارع