English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

کارگروه ششم: اعتلای اخلاق حرفه ای

اهداف:

1- طراحي و اجراي مدل بومي برنامه درسي مبتني بر ارزش

2- طراحي و استقرار نظام ديده باني، نيازسنجي، آسيب شناسي، و ارتقاء ارزش ها و اخلاق حرفه اي پزشكي در نظام آموزش عالي سلامت

3- تدوين و اجراي برنامه جامع مديريت کوريكولوم پنهان براي نهادينه سازي ارزش ها و اخلاق حرفه اي در موسسات آموزش عالي سلامت

4- ترويج و توسعه زيرساخت هاي اخلاق حرفه اي در مراکز آموزش عالي نظام سلامت

 

نام کارگروه

رئیس کارگروه

کارشناس کارگروه

کارگروه ششم:  اعتلای اخلاق حرفه ای

اعضای کارگروه: دکتر رضا فیروزی-  دکتر خدیجه مخدومی- دکتر احسان خشابی- دکتر محمد جعفری حیدرلو- دکتر حسین حبیب زاده- دکتر احمدرضا افشار- دکتر فرحناز نوروزی نیا- دکتر بهزاد بوشهری- دکتر رحمان عباسی وش- دکتر افشین شیوا- دکتر سعید صمدزاده

دکتر نازآفرین قاسم زاده

آقای داوود جباری