English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

کارگروه هفتم: بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

اهداف:

1- تدوين و بسترسازي براي استقرار نقشه آمايش بين الملل آموزش علوم پزشكي کشور

2- طراحي مسير راه (Road Map) و اجرایی سازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان  

3- طراحي و ساماندهي پورتال آموزش علوم پزشكي کشور (EducationIran)  به منظور معرفي ظرفيت آموزش عالي سلامت کشور در سطح دنيا

4- اعتباربخشي بين المللي دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشكي کشور


نام کارگروه

رئیس کارگروه

کارشناس کارگروه

کارگروه هفتم: بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

اعضای کارگروه: دکتر کامران دهقان-دکتر حبیب الله پیرنژاد- دکتر آرام فیضی- دکتر یوسف رسمی- دکتر حسین حبیب زاده- دکتر مرتضی متذکر- دکتر حسن خرسندی- دکتر امیر حیدری- دکتر محمدجعفری حیدرلو- دکتر ابراهیم حسنی-  دکتر ایرج محبی- دکتر حسن ملکی نژاد- دکتر رضا فیروزی-  مهندس محمود صاریخان- دکتر محمدرضا محمدی فلاح- دکتر محمدرضا فروتنی

دکتر جاوید فریدونی

خانم آرزو عاصمی