English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

کارگروه هشتم: توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

اهداف:

1- طراحي، راه اندازي و استقرار دانشگاه مجازي علوم پزشكي

2- طراحي استانداردهاي فرايندي آموزش مجازي علوم پزشكي و اعتباربخشي برنامه هاي مربوطه

3- تدارک و تامين زيرساخت ها و منابع فيزيكي، اطلاعاتي و انساني لازم براي توسعه آموزش مجازي

4- ظرفيت سازي در برنامه ها و کوريكولوم هاي متداول آموزشي به منظور ارائه و ارزيابي قسمتي از برنامه ها و کوريكولوم ها به صورت مجازي با تاکيد بر رشته مقاطع تحصيلات تكميلي

 

نام کارگروه

رئیس کارگروه

کارشناس کارگروه

کارگروه هشتم: توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

اعضای کارگروه: دکتر رحمان عباسی وش- دکتر علی رشیدی- دکتر حبیب پیرنژاد- دکتر شیما حتم خانی- دکتر فرحناز نوروزی نیا- دکتر حسن صابری- دکتر محمد جبرائیلی- دکتر علیرضا چاووشین- دکتر سکینه آقازاده


دکتر یوسف محمد پور

خانم صفوری صادق زاده