English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

 عملکرد بسته ششم:  اعتلای اخلاق حرفه ای

1- طراحی پرسشنامه اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی در حوزه آموزش توسط مرکز  مطالعات دانشگاه (مراحل روانسنجی آن در حال اجرا می باشد).

2- سفارش تدوین پروپوزال نیازسنجی آموزشی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه ای بر اساس مدل Kern

3- اتخاذ تصمیم در خصوص طراحی پرسشنامه ارزیابی 360 درجه برای بررسی میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای

4- پیشنهاد ارائه پروپوزال طراحی ابزار سنجش وضعیت کوریکولوم پنهان به مرکز مطالعات دانشگاه

5- طراحی کارگاه های آموزش اخلاق حرفه ای برای دستیاران، اعضا هیات علمی و همچنین دانشجویان مقطع undergraduate که مقرر شد از مهرماه سال جاري اقدام و اجرا شود.

6- برای کاراتر نمودن کارگاههای اخلاق حرفه ای مقرر شد اساتیدی به عنوان Role model در کارگاهها حضور یابند.

ژورنال کلاب برگزار شده مرتبط با بسته

عنوان مقاله

تاریخ ارائه

ارائه دهنده

Professionalism in Medicine:Definitions and Considerations for Traching

اردیبهشت 95

دکتر آرام فیضی

 

7- برنامه ریزی جهت احصای زیرساخت های اخلاق حرفه ای در دانشگاه

8- تبادل نظر و برنامه ریزی در جهت تدوین شناسنامه زیرساختی اخلاق حرفه ای در دانشگاه

9- مکاتبه مستمر با دبیرخانه وزارت متبوع و نیز دریافت بازخورد در جهت انجام صحیح فعالیت های کارگروه

10- بررسی اجرای تم طولی در دانشگاه برای اخلاق حرفه ای و مطرح نمودن آن در شورای آموزشی دانشگاه

11- اطلاع رسانی در سطح دانشگاه در مورد اخلاق حرفه ای از طریق بنر، پوستر، سایت و ...

12- برنامه ریزی در جهت دعوت از اساتید به نام رشته و مرتبط به آن در جهت پویایی کارگاهها و افزایش اثربخشی آنها.

§        برگزاری 15 جلسه کارگروه تاکنون و بحث و تبادل نظر گسترده در زمینه اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشگاه

§        تصمیم گیری در زمینه آماده سازی پروپوزال نیازسنجی آموزشی در زمینه اخلاق حرفه ای

§        برنامه ریزی برای اجرای کارگاه اخلاق حرفه ای برای دانشجویان و اساتید در جهت اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشگاه

§        برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای برای اعضای هیات علمی بالینی دانشکده پزشکی(مورخه 25/6/1395)

§        برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای برای رزیدنت های ورودی سال 1395

§        تشکیل کمیته تدوین کدهای اخلاقی رشته دندانپزشکی به سرپرستی آقای دکتر احسان خشابی

§        مذاکره و توافق با معاونت پژوهشی دانشگاه در زمینه جابجایی زمان برگزاری کارگاههای این معاونت برای دانشجویان

§        برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی برای رزیدنت های ورودی سال 1395(مدرس: خانم دکتر کیانی)

§        برنامه ریزی در جهت یکسان سازی پوشش دانشجویان در بخش های بالینی

§        ارایه پکیج شامل مباحث اخلاق حرفه ای به رزیدنت های جدیدالورود در هنگام ثبت نام

§        ارایه مقاله ای با موضوع اخلاق حرفه ای در ژورنال کلاب آموزش پزشکی در شورای آموزشی دانشگاه در جهت آشنایی اعضای شورای آموزشی با این مباحث

§        توافق در جهت آموزش مباحث اخلاق حرفه ای و مهارتهای ارتباطی به روش تم طولی

§        تشکیل جلسه با حضور ریاست دانشکده پزشکی و اعضای هیات علمی علوم پایه آن دانشکده جهت آشنایی با تم طولی