English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

عملکرد بسته هفتم: بین المللی سازی آموزش عالی 

1- طرح موضوع اعتبارسنجی موسسه ای بین المللی دانشگاه در هیئت رئیسه محترم دانشگاه و اخذ مجوز انجام آن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

2- تصمیم گیری در مورد راه اندازی دوره فلوشیپ پیوند کلیه با توجه به نیازهای موجود در منطقه و پتاسیل قابل توجه دانشگاه در این زمینه و وجود برنامه درسی مورد تایید وزارت متبوع

3-  دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در زمینه های مختلف آموزش، پژوهش و درمان

4- تصمیم گیری در خصوص توانمندسازی اعضا هیات علمی درگیر در زمینه برنامه های آموزشی قابل اجرا  دانشگاه در زمینه زبان انگلیسی

5- برنامه ريزي جهت اعتبار سنجي دروني دانشگاه بر اساس استاندارد  ASICتا پايان شهريور 95

6- مقرر گردید تا پایان مردادماه 1395 برنامه خود ارزیابی درونی اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه به صورت پایلوت انجام گیرد و نتیجه را پس از رفع نواقص جهت طرح و تصویب در هیات رئیسه دانشگاه به منظور ادامه فرآیند اجرایی سازی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گیرد.

7- پیرو نشست با دکتر عرب علی خردمند معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، مقرر شد که در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه خود ارزیابی به صورت پایلوت انجام گرفته و سپس به منظور عقد قرارداد با موسسه ASIC با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدامات لازم صورت گیرد.

8- به منظور تسهیل آشنایی با دانشگاه در عرصه بین المللی، وب سایت دانشگاه به زبان انگلیسی وکتابچه معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی طراحی و راه اندازی شد.

9- شناسایی عرصه های داخلی و خارجی جهت برگزاری برنامه های آموزشی مشترک دانشگاه با دانشگاههای منطقه آموزشی

10- اتخاذ تدابیری جهت خودارزیابی دانشگاه جهت فراهم نمودن بسترهای اعتبار بخشی بین المللی

11- شروع اقداماتی دال بر فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای اجرایی برای اعتبار بخشی بین المللی

12- با اسناد به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص تدوین سند بین المللی سازی مقرر شد در اسرع وقت کمیته بین المللی سازی پزشکی نسبت به تدوین سند بین المللی سازی اقدام و نتیجه را به هیات رئیسه محترم دانشگاه گزارش نماید.

 13- مقرر گردید با اعلام آمادگی گروههای آموزشی مربوطه در رشته های:

§        حشره شناسی پزشکی

§        گروه مادر وکودک جهت انجام وازکتومی

§        گروه ارولوژی جهت انجام جراحی پیوند کلیه

§        گروه زنان وزایمان جهت IVF

§        گروه زنان وزایمان جهت انکولوژی زنان

§        گروه زنان وزایمان جهت پری ناتولوژی

§        گروه ارتوپدی جهت جراحی دست

§        گروه ارتوپدی جراحی ستون فقرات

§        گروه ارتوپدی جراحی زانو

§        گروه قلب جهت Interventional Cardiology

§        گروه بیهوشی جهت بیهوشی جراحی قلب

با دانشگاههای منطقه آمایشی از جمله ترکیه، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، سوئد و کردستان عراق برنامه های آموزشی مشترک برگزار گردد.

 

14- برگزاری نشست جامع توجیه و فرهنگ سازی در زمینه بین المللی سازی با حضور جمع کثیری از اعضای هیات علمی کلیه دانشکده ها جهت معرفی اعتباربخشی بین المللی، Educationiran و اهداف بسته

15- مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع، امور مربوط به بین المللی سازی آموزش پزشکی با تلاش مضاعف اعضای هیات علمی مجددانه پیگیری و اجرایی گردد.

16- مقرر گردید نشست های آتی در زمینه ارائه گزارش پیشرفت از اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح اعتبار بخشی بین المللی و بین المللی سازی برگزار گردد.

17- مقرر گردید گروههای مختلف آموزشی اطلاعات به روز خود را جهت به روز رسانی وب سایت انگلیسی دانشگاه و همچنین وب سایت EducationIran ارسال نمایند.

18- مقرر گردید گروه هایی که جهت جذب دانشجو اعلام آمادگی نموده اند، پیش نویس کوریکولوم های آموزشی خود را تهیه و جهت طرح در کارگروه ارسال نمایند.

§        مراجعه به دکتر خردمند و تعیین نهاد مناسب اعتباربخشی بین المللی ASIC

§        تکمیل و ارسال فرم تقاضای اعتبار بخشی در سایت iqaan دانشگاه علوم پزشکی تهران

§        اعزام رابطین بین المللی سازی دانشکده ها برای شرکت در «کارگاه اعتباربخشی موسسه ای بین المللی» دانشگاه علوم پزشکی تهران

§        ترجمه، تهیه و تنظیم فرم های خودارزیابی بین المللی موسسه ای بر اساس استنداردهای ASIC به همراه چک لیست ها و جدول زمانبندی تدوین شده توسط مدیریت روابط بین الملل

§        اجرای برنامه خودارزیابی درونی اعتباربخشی بین المللی دانشگاه به صورت پایلوت به منظور فراهم نمودن بسترهای اعتبار بخشی بین المللی تا پایان مهر ماه

§        برگزاری جلسات متعدد با معاونین و روسای دانشکده های مختلف و برگزاری نشست با اعضای هیات علمی جهت فرهنگ سازی و ایجاد بستر های اجرایی برای اعتبار بخشی بین المللی

§        راه اندازی وب سایت انگلیسی

§        تدوین کتابچه معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی

§        بارگذاری معرفی دانشگاه و دانشکده ها به زبان انگلیسی در وب سایت EducationIran  برای استفاده مخاطبین خارجی‌

§        پیگیری و دریافت کوریکولوم آموزشی جهت جذب دانشجو در دوره های کوتاه مدت

§        استخراج لیست اعضای هیات علمی فارغ التحصیل خارج از کشور یا همکارانی که دوره های بالینی و پایه خاصی را در خارج از کشور گذرانده اند به منظور بسترسازی لازم برای بین المللی سازی دانشگاه