English|صفحه اصلی معاونت آموزشی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠

عملکرد بسته هشتم: توسعه آموزش مجازی

1- با توجه به فقدان زیرساخت های لازم جهت استقرار آموزش مجازی در دانشگاه (LMS) تصمیم گرفته شد با شرکت های مختلف در این زمینه رایزنی و نسبت به خرید آن اقدام گردد ( از محل 1% اعتبارات آموزشي مصوب )

2- وضع قوانین و مقررات آموزش ترکیبی (Blended learning) در شورای آموزشی طرح و مورد تصویب قرار گرفت و مشاوره با دانشگاه هاي دیگر که در این زمینه دارای تجربه می باشند در دستور کار قرار داده شد.

3- اقدام به تدوین آیین نامه های آموزشی در زمینه آموزش مجازی

4- برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی جهت اساتید داوطلب در خصوص نحوه آماده سازی مواد آموزشی

5- هدف گزاری برای اجرای حداقل چهارهفدهم برنامه آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه از ابتدای سال تحصیلی 96-1395

6- تهیه وتدوین آئین نامه آموزشی در زمینه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

7- شروع فعالیتهای آموزش مجازی در سطح کارشناسی ارشد وPHD برای دروس نظری

8- اطلاع رسانی آموزش مجازی از طریق وب سایت دانشگاه ، کانال تلگرام و نصب بنر و پوستر در دانشکده ها

9- بازدید از مرکز آموزش مجازی دانشگاه صنعتی ارومیه

10- گزارش عملکرد کار گروه به ریاست دانشگاه

11- مصاحبه دبیر کار گروه با روابط عمومی در خصوص اطلاع رسانی شروع فعالیتهای آموزش پزشکی

ژورنال کلاب های برگزار شده مرتبط با بسته

عنوان مقاله

تاریخ ارائه

ارائه دهنده

A Systematic Review of Healthcare Applications for Smartphones

آبان 94

محمد جبرئیلی

Social Media use in Medical Education:A Systematic Review

بهمن 94

دکتر سکینه آقازاده

 12- مکاتبه با معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر لاریجانی در خصوص چگونگی استفاده از سیستم مدیریت یادگیری (LMS) وزارت متبوع مورخ 20/4/95.

 

13- برگزاری جلسه دموی نرم افزار آموزش مجازی شرکتهای وستا و ردسا روز چهارشنبه مورخ 30/4/95 با دعوت از 30 تن از اعضای هئیت علمی علاقه مند و صاحب نظر در خصوص آموزش مجازی و کارگروه تخصصی و فنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

14- نظر سنجی از اعضای هئیت علمی و عوامل فنی و مهندسی در خصوص نرم افزار آموزش مجازی شرکت های ردسا و وستا و مقایسه نظرات در خصوص این دو نرم افزار آموزش مجازی

15- دعوت از پیشکسوتان آموزش مجازی از دانشکده مجازی دانشگاه تهران (آقای دکتر آئین محمدی و سرکار خانم دکتر ریتا مجتهدزاده) جهت برگزاری اولین کارگاه تهیه و تولید محتوا درآموزش مجازی.

16- اطلاع رسانی از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه و واحد توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهت ثبت نام در کارگاه مذکور و نصب پوستر مربوطه در محلهای مناسب جهت اطلاع اعضای هئیت علمی دانشگاه.

17- برگزاری اولین کارگاه تهیه و تولید محتوا در آموزش مجازی در تاریخ 5/5/1395 در سالن EDC مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با حضور 75 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

18- اعلام آمادگی حدود 45 نفر از اعضای هئیت علمی شرکت کننده در خصوص درس پیشنهادی برای آموزش مجازی و ترم پیشنهادی نیمسال اول یا دوم سال تحصیلی 95-96

19 - برگزاری کارگروه تخصصی با حضور اساتید پیشکسوت آموزش مجازی (آقای دکتر آئین محمدی و سرکار خانم دکتر ریتا مجتهدزاده) و معاونت آموزشی دانشگاه از ساعت 14:30 لغایت 16 با اعضای کارگروه آموزش مجازی دانشگاه و اعضای تیم فنی مورخ 5/5/95

20- مکاتبه با مسئول روابط عمومی دانشگاه جهت تهیه فیلم و عکس از کارگاه مذکور جهت بهره برداری علاقه مندان و مراجعه کنندگان مورخ 26/4/95

21- برگزاری جلسه آتی مورخ 24/5/ 95 با حضور جناب آقای دکتر آقازاده ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و اعضای  کارگروه آموزش مجازی در دفتر ریاست محترم دانشگاه

22- درج اخبار در سایت وب دا دانشگاه، سایت معاونت آموزشی و کانال تلگرام

§        برگزاری جلسه مورخ 24/5/ 95با حضور جناب آقای دکتر آقازاده ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و اعضای  کارگروه آموزش مجازی در دفتر ریاست محترم دانشگاه و تصمیم گیری نهایی در مورد خرید LMS از شرکت وستا و استفاده هم زمان از LMS مورد نظر وزارت متبوعه.

§        ارسال نامه به کلیه معاونین آموزشی دانشکده های متبوعه در زمینه معرفی اساتید علاقه مند در زمینه آموزش مجازی و اعلام دروس مورد نظر.

§        برگزاری دومین کارگاه آموزش مجازی و دعوت از اساتید علاقه مند در زمینه آموزش مجازی مورخ 15/7/95.