1-فرم اطلاعات دانشجویی (تکمیل توسط کلیه دانشجویان)


2-فرم تعهد نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه(تکمیل توسط کلیه دانشجویان)


3-فرم اخذ تعهد از فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخل و خارج ازكشور(تکمیل توسط کلیه دانشجویان)


4-فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان، منطقه 1، رزمندگان و ایثارگران (ویژه سهمیه منطقه1 و شاهدوایثارگر)


5-فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مناطق 2و 3 در آزمون سراسری(ویژه سهمیه مناطق 2 و 3)


6-فرم تعهد پذيرفته شدگان مقطع دکتری عمومی سهمیه مناطق محروم( تنظیم در دفترخانه اسناد رسمی پس از ثبت نام نهایی با هماهنگی معاونت اموزشی دانشگاه)


7-فرم مخصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر(ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر)


8-فرم تعهد دانشجویان پردیس خودگردان (حتماً در دفترخانه اسناد رسمی تکمیل گردد)


9- فرم مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی(ویژه آقایان)


10-دریافت نامه دانشگاه جهت مجوز ثبت نام موقت مشمولین نظام وظیفه عمومی(ویژه آقایان)


10-چک لیست معاونت آموزشی و تعهدنامه ارسال مدارک از طریق پست پیشتاز(تکمیل توسط کلیه دانشجویان)


11-اظهارنامه غيرحضوری معاونت فرهنگی و دانشجویی(با هماهنگی معاونت دانشجویی وفرهنگی اصل تحویل گردد)


12-تعهد محضری معاونت فرهنگی و دانشجویی(با هماهنگی معاونت دانشجویی وفرهنگی اصل تحویل گردد)


13-فرم خویشاوندی معاونت فرهنگی و دانشجویی(با هماهنگی معاونت دانشجویی وفرهنگی اصل تحویل گردد)14-چک لیست ثبت نام معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

15- ارایه تعهد نامه دانشجویان متقاضی سهمیه مناطق سیل زده اذربایجان غربی

توجه: قابل توجه پذیرفته شدگان محترم، ارسال مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی ویژه دانش اموزانی است که قبل از سال 98 فارغ التحصیل شده اند و دانش اموزان فارغ التحصیل سال 99 به جای مدرک پیش دانشگاهی مدرک دیپلم نظام جدید را ارسال فرمایند.