English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه بیوشیمی : دکتر محمد حسن خادم انصاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکترمحمد حسن خادم انصاری

استاد

بیوشیمی

Mhansari1@hotmail.com

 

رزومه

2

دکتر فاطمه خردمند

استادیار

بیوشیمی بالینی

fkheradmand@yahoo.com

رزومه

3

دکتریوسف رسمی

دانشیار

بیوشیمی بالینی

Yr1350@yahoo.com

رزومه

4

دکترجعفرنوروز زاد

استاد

بیوشیمی بالینی

jnouroozzadeh@yahoo.com

رزومه