English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه فیزیولوژی : دکتر شیوا روشن میلانی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر  بهنام حشمتیان

دانشیار

 

behhesh@yahoo.com

رزومه

2

دکتر امین عبداله زاده فرد

استادیار

 

 

رزومه

3

دکترشیواروشن میلانی

دانشیار

 

Shiva_muk@yahoo.com

رزومه

4

دکترعلیرضاشیرپور

استادیار

 

ashirpoor@yahoo.com

رزومه

5

دکتراحسان صبوری

استاد

 

e.saboory@yahoo.com

رزومه

6

دکتر ناصر خلجی

استادیار

 

khalaji.naser@gmail.com

رزومه

7

دکترفیروز قادری پاکدل

دانشیار

 

fgpakdell@yahoo.com

رزومه