English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ شهريور ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه فیزیک پزشکی : دکتر اکبر غربالی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتراحدزینالی

دانشیار

 

Ahad_zeinali@yahoo.com

رزومه

2

دکترحسن صابری

استادیار

 

h_saberi37@yahoo.com

رزومه

3

دکتر ژاله بهروز کیا

استادیار

 

 

رزومه

4

دکتراکبرغربالی

استادیار

 

gharbali@yahoo.com

رزومه