English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه ایمونولوژی و ژنتیک : پروفسور عیسی عبدی راد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1


پروفسور عیسی عبدی راد

استاد

MD-PhD ژنتیکرزومه

2


پروفسور شهرام شهابی

استاد

MD-PhD ایمنی شناسی پزشکی

shahabirabori@yahoo.com     

رزومه

3
دکتر شهرام سیدی

استادیار

MD-PhD ایمنی شناسی و سرم شناسی پزشکی

  رزومه