English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه علوم تغذیه : دکتر سعید قوام زاده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر سعید قوام زاده

دانشیار

علوم تغذیه

ghavamzadeh_s@yahoo.com

رزومه

2

مجید منافی

مربی

علوم تغذیه

majidmanafi@yahoo.com

رزومه

3

دکتر محمد علیزاده

استادیار

علوم تغذیه

alizade85@yahoo.com

رزومه

4

دکتر رسول زرین

استادیار

تغذیه

wwzarrin@yahoo.com

رزومه