English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه داخلی : دکتر علیرضا مهدی زاده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر علیرضا مهدی زاده

استادیار

فوق تخصص غدد

Alireza_mehdizadeh@yahoo.com

رزومه

2

دکتر اعظم میوه فروشان

استادیار

فوق تخصص نفرولوژی

dr.azam2011@gmail.com

 

رزومه

3

دکتر ندا ولی زاده

استادیار

فوق تخصص غدد

Nvalizadeh2008@gmail.com

رزومه

4

دکتر جواد زینالی

استادیار

فوق تخصص نفرولوژی

zeinali_im@yahoo.com

رزومه

5

دکتر نوشین میلانچیان

استادیار

فوق تخصص غدد

nomilan@yahoo.com

رزومه

6

دکتر میرامیراغداشی

استادیار

فوق تخصص روماتولوژی

maaghdashi@umsu.ac.ir

رزومه

7

دکتر علی جعفری حیدرلو

استادیار

فوق تخصص گوارش

alihaidarlo@yahoo.com

رزومه

8

دکترخدیجه مخدومی

دانشیار

فوق تخصص نفرولوژی

Makhdoomi khadijeh@yahoo .com

رزومه

9

دکتر لاله جعفری

استادیار

فوق تخصص نفرولوژی

jafarilale@yahoo.com

رزومه

10

دکتر کامران شاطری

استادیار

فوق تخصص گوارش

Kamranshatery@yahoo.com

رزومه

11

دکتر رامین بهروزیان

دانشیار

فوق تخصص گوارش

R behroozian@gmail.com

رزومه

12

دکتر محمدحسین رحیمی راد

استاد

فوق تخصص ریه

m.hamadrahimirad@yahoo.com

رزومه

13

دکتر معصومه ربیعی پور

استادیار

فوق تخصص ریه

rabiee.masome@yahoo.com

رزومه

14

دکترعلی عیشی

دانشیار

فوق تخصص خون و انکولوژی

Eishi@umsu. ac. ir

رزومه

15

دکتررضادین پرست

استادیار

فوق تخصص ریه

Dr.R.Dinparast@yahoo.com

رزومه

16

دکتراسدهاشمی

استادیار

فوق تخصص گوارش

Hashemi5225@yahoo.com

رزومه

17

دکترمهدیاغلام نژاد

استادیار

فوق تخصص ریه

Gholamnejad@gmail.com

رزومه

18

دکترسیدمصطفی سیدمردانی

استادیار

فوق تخصص روماتولوژی

Sm.Saidmardani@gmail.com

رزومه

19

دکترسعید آب خیز

استادیار

فوق تخصص نفرولوژی

saeed_abkhiz@yahoo.com

رزومه

20

دکترداود ملکی

استادیار

فوق تخصص خون و انکولوژی

D_maleki@umsu.ac.ir

رزومه

21

دکترمیترا گل محمدی

استادیار

 

mitragolmohammadi @ yahoo.com

رزومه

22

دکترمیرموسی آقداشی

استادیار

فلوشیپ بیهوشی درد

Aghdashi 69 @ yahoo.com

رزومه

23

دکترعلیرضا ماهوری

دانشیار

فلوشیپ قلب باز

ar_mahoori @ yahoo.com

رزومه

24

دکتر رحمان عباسی وش

دانشیار

بیهوشی و مراقبتهای ویژه

rabbasivash @ gmail.com

رزومه

25

دکتر میناجعفری جاوید

استادیار

بیهوشی و مراقبتهای ویژه

mjjavid @ hotmail.com

رزومه

26

دکتر ابراهیم حسنی

دانشیار

فلوشیپ قلب باز

ehassani 87 @ gmail.com

رزومه

27

دکترافشین حسن زاده کمسری

استادیار

فلوشیپ بیهوشی قلب

hasanzadeafshin@yahoo.com

رزومه

28

دکتر شهریار صانع

استادیار

فلوشیپ بیهوشی جراحی مغزواعصاب

sh.sane@yahoo.com

رزومه

29

دکترمحمدامین ولی زاد

استادیار

فلوشیپ بیهوشی در ICU

Aminvalizade @ yahoo.com

رزومه