English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه : دکتر یلدا صنیعی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکترافشین محمدی

دانشیار

 

Afshin.mohdi@gmail.com

رزومه

2

دکتر شاهین جمسا

استادیار

 

shahin_j2004@yahoo.com

رزومه

3

یلدا صنیعی

استادیار

 

 

رزومه