English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر علی تقی زاده افشاری

استاد

فلوشیپ پیوند کلیه

atafshari @yahoo.com

رزومه

2

دکتر محمدرضا محمدی فلاح

استاد

فلوشیپ پیوند کلیه

MRMF222TIR@msn.com

رزومه

3

دکتر علی طهرانچی

استادیار

 

drtehranchi@yahoo.com

رزومه

4

دکتر منصور علیزاده

استادیار

فلوشیپ پیوند کلیه

M_alizadeh44@yahoo.com

رزومه

5

سپهر همدانچی

استادیار

 

 

رزومه

6

دکترمحمدرضامختاری

استادیار

 

Dr_mokhtari_md@yahoo.com

رزومه