English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکترعلی انشایی

استادیار

جراحی عمومی

alienshaei@yahoo.com

رزومه

2

دکتر شیوا پاکزاد

استادیار

جراحی عمومی

shiva.pakzad@yahoo.com

رزومه

3

دکتررحیم محمودلو

دانشیار

جراحی قفسه صدری

mahmudlou @ yahoo.com

رزومه

4

دکترناصر مسعودی

استادیار

جراحی عمومی

dr.nasmasoudi@gmail.com

رزومه

5

دکترمحمد والی بلوچ

استادیار

جراحی اطفال

 

رزومه

6

دکترحمید مهدیزاده

استادیار

جراحی قلب وعروق

fhsn2005@yahoo.com

رزومه

7

دکتر بهنام عسگری

استادیار

جراحی قلب وعروق

askaribehnam@ymail.com

رزومه

8

شهیاد صالحی

استادیار

جراحی قلب وعروق

shahyad@hotmail.co.uk

رزومه

9

دکترسیف اله رضائی

استادیار

جراحی عمومی

rezaei.seyf@yahoo.com

رزومه