English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه :دکتر فیروز صالح پور

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر چیا پیروتی قلات

استادیار

جراحی مغزواعصاب

chia1038@gmail.com

رزومه

2

دکتر جواد میرزا آقازاده عطاری

دانشیار

جراحی مغزواعصاب

jaghazadeh56@yahoo.com

رزومه

3

دکتر آیدین کاظم پور

استادیار

جراحی مغزواعصاب

drporazar@yahoo.com

رزومه

4

دکترامیرعباس قاسمی

استادیار

جراحی مغزواعصاب

Dr.amirghasemi@ymaile.com

رزومه