English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه : دکتر ناصر صمدی آیدنلو

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر وفا ثمره ای

استادیار

گلوکوم

vafasamarai @ gmail. com

رزومه

2

دکتر قادرمترجمی زاده

استادیار

چشم پزشکی

drmahyer @ yahoo.com

رزومه

3

دکتر محمد عباس زاده

استادیار

بیماریهای چشم

kiannikokari@yahoo.com

رزومه

4

دکترناصر صمدی

دانشیار

قرنیه

Alisa_Samadi @ yahoo.com

رزومه

5

دکتر علی مسعودی

استادیار

چشم پزشکی

 

رزومه

6

دکترنورالدین شریفی

دانشیار

قرنیه

N_ sharifi @ umsu.uc.ir

رزومه