English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر حسن لطیفی

استادیار

گوش وحلق و بینی

Hasanlatifi @ yahoo.com

رزومه

2

دکتررضا ثمره ای

استادیار

گوش وحلق و بینی

dr samarei @ yahoo.com

رزومه