English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر فریبا      نان بخش

دانشیار

بیماریهای زنان و زایمان

FaribaNanbaksh@yahoo.com

رزومه

2

دکترفاطمه بهادری

دانشیار

پریناتولوژی

Fbahadory27@yahoo.com

رزومه

3

دکتر طاهره بهروزی لک

استادیار

زنان وزایمان

T.behrooz2@yahoo.com

رزومه

4

دکترسریه گل محمدلو

دانشیار

بیماریهای زنان و زایمان

S.golmohammadlou@yahoo.com

رزومه

5

دکترفرزانه برومند

دانشیار

زنان وزایمان

Safa-50@yahoo.com

رزومه

6

دکتر شبنم وظیفه خواه

استادیار

زنان وزایمان

 

رزومه

7

دکترمعصومه حاج شفیعها

دانشیار

نازایی

d-hajshafiha@yahoo.com  mhajshafiha@gmail.com

رزومه

8

دکترهاله آیت الهی

استادیار

زنان وزایمان

hayatollahi@yahoo.com

رزومه

9

دکترافسانه امیر آبی

دانشیار

زنان وزایمان

Afsaneh-amir@yahoo.com

رزومه