English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه : دکتر محمد کرمی یار

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکترمهران نوروزی

استادیار

خون وسرطان

Mehr_noroozi@yahoo.com

رزومه

2

ابراهیم صادقی

استادیار

عفونی اطفال

sadeghya@live.com

رزومه

3

دکتر فرید قاضی زاده

استادیار

خون اطفال

 

رزومه

4

دکترمحمدرادور

استادیار

بیماریهای قلب اطفال

m.radvar@umsu.ac.ir

رزومه

5

دکترمحمدکرمی یار

استادیار

بیماریهای عفونی اطفال

karamyyar@yahoo.com

رزومه

6

دکتراحمدعلی نیکی بخش

دانشیار

نفرولوژی اطفال

anikibakhsh@yahoo.com

رزومه

7

دکترشاه صنم غیبی

دانشیار

گوارش اطفال

drgheibi@umsu.ac.ir

رزومه

8

دکترساسان حجازی

استادیار

خون اطفال

s.hejazi@umsu.ac.ir

رزومه

9

دکترهاشم محمود زاده

دانشیار

نفرولوژی اطفال

M_hashemi1070@yahoo.com

رزومه

10

دکترزهرافکور

استادیار

نوزادان

drzfakoor@umsu.ac.ir

رزومه

11

دکتر عزت اله عباسی

استادیار

بیماریهای کودکان

ezat_abasi1353@yahoo.com

رزومه

12

دکترعلی اقایارماکویی

استادیار

نوزادان

drmacooie@yahoo.com

رزومه

13

دکتررقیه غفاری

استادیار

قلب کودکان

ghafari@umsu.ac.ir

رزومه

14

دکترکامران دهقان

استادیار

اطفال

dr_kamrandehghan@yahoo.com

رزومه

15

دکتراحدقضاوی

استادیار

مغزواعصاب کودکان

Ghazavi.Ahad@gmail.com

رزومه