English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکترمیترا گل محمدی

استادیار

 

mitragolmohammadi @ yahoo.com

رزومه

2

دکترمیرموسی آقداشی

استادیار

فلوشیپ بیهوشی درد

Aghdashi 69 @ yahoo.com

رزومه

3

دکترعلیرضا ماهوری

دانشیار

فلوشیپ قلب باز

ar_mahoori @ yahoo.com

رزومه

4

دکتر رحمان عباسی وش

دانشیار

بیهوشی و مراقبتهای ویژه

rabbasivash @ gmail.com

رزومه

5

دکتر مینا جعفری جاوید

استادیار

بیهوشی و مراقبتهای ویژه

mjjavid @ hotmail.com

رزومه

6

دکتر ابراهیم حسنی

دانشیار

فلوشیپ قلب باز

ehassani 87 @ gmail.com

رزومه

7

دکترافشین حسن زاده کمسری

استادیار

فلوشیپ بیهوشی قلب

hasanzadeafshin@yahoo.com

رزومه

8

دکتر شهریار صانع

استادیار

فلوشیپ بیهوشی جراحی مغزواعصاب

sh.sane@yahoo.com

رزومه

9

دکترمحمدامین ولی زاد

استادیار

فلوشیپ بیهوشی در ICU

Aminvalizade @ yahoo.com

رزومه