English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکترناصر قره باغی

بیماریهای عفونی

بورد تخصصی بیماریهای عفونی

naser.gharabaghi@yahoo.com

رزومه

2

دکتررحیم نژاد رحیم

بیماریهای عفونی

بورد تخصصی بیماریهای عفونی

rnejadrahim@yahoo.com

رزومه

3

دکترابوالفتح لامعی

بیماریهای عفونی

 

 

رزومه

4

دکتر سید جلیل موسوی

بیماریهای عفونی

بورد تخصصی بیماریهای عفونی

musavi.sjalil@gmail.com

رزومه

5

دکترعلیرضا نیکو نژاد

عفونی

بورد تخصصی بیماریهای عفونی

anikoonejad@yahoo.com

رزومه

6

دکتر اکبر مختار پور

بیماریهای پوست

 

 

رزومه

7

دکترتورج رشیدی

بیماریهای پوست

متخصص بیماریهای پوست

rashidi@umsu.ac.ir

رزومه