English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

مدیر گروه :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر غلامرضا فرید اعلائی

استادیار

دانشنامه تخصصی

grf.aalae@yahoo.com

رزومه

2

دکتر ندا محمدی

استادیار

دانشنامه تخصصی

neda.mohammadi@gmail.com

رزومه

3

دکتر حمیدرضا مهریار

استادیار

دانشنامه تخصصی

hamidrezamehryar2010@gmail.com

رزومه

4

دکتر سجاد احمدی

استادیار

دانشنامه تخصصی

de.ahmadi69993@gmail.com

رزومه

5

دکتر سید حسام رحمانی

استادیار

دانشنامه تخصصی

hesam_ri@yahoo.com

رزومه