English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

طرح درس 1و2

   دانلود : طرح_درس1.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : طرح_در_س2.docx           حجم فایل 18