English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

 

 

نام و نام خانوادگی: نصراله جباری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی

درجه تحصیلی: P.h.D

پست الکترونیک:

CV                طرح درسی        برنامه هفتگی

   

نام و نام خانوادگی: رضا زهدی اقدم

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی

درجه تحصیلی: P.h.D

پست الکترونیک:

CV                طرح درسی       برنامه هفتگی