English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

دکتر رحیم عالی 

 

 

 

نام : رحیم نام خانوادگی :عالی مدرک تحصیلی : دکتری بهداشت محیط
رتبه علمی :  گرایش :  ایمیل : 


 PDF

 Word

 برنامه کاری

 برنامه کاری

 طرح درس

 طرح درس

 CV

 CV

 

 

  

اسرافیل عسگری

  نام : اسرافیل نام خانوادگی :عسگری مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رتبه علمی :  گرایش :  ایمیل : 


 PDF

 Word

 برنامه کاری

 برنامه کاری

 طرح درس

 طرح درس

 CV

 CV

 

 

بایرام هاشم زاده

  نام : بایرام  نام خانوادگی :هاشم زاده مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رتبه علمی :  گرایش :  ایمیل : 


 PDF

 Word

 برنامه کاری

 برنامه کاری

 طرح درس

 طرح درس

 CV

 CV