English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

معاون آموزشی بیمارستان :دکتر عليرضا ماهوری - متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب

واحدهای بیمارستان:

  • اورژانس
  • داخلی ریه و گوارش - جنرال
  • داخلی اعصاب - نفرولوژی
  • خون - پیوند مغزاستخوان
  • مراقبتهای ويژه
  • جراحی
  • جراحی مغزواعصاب
  • پیوند کلیه
  • سوختگی

پزشکان بیمارستان: