English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

معاون آموزشی : دکتر رحیم نژاد رحیم

واحد:

مسمومیت

قلب

پوست

عفونی

اورژانس

دیالیز

اکو تست ورزش

فتوتراپی

آندوسکوپی

آنژیوگرافی

 

پزشکان:

متخصصان عفونی:

 دکتر ناصر قره باغی

 دکتر رحیم نژادرحیم

 دکتر سیدجلیل موسوی

دکتر علیرضا نیکونژاد

متخصصان قلب:

دکتر اکرم شریعتی

دکتر مهسا بهنمون

دکتر ونوس شهابی

دکتر بهزاد رحیمی

دکتر نادرجنگی

متخصصان پوست:

 دکتر تورج رشیدی

 دکتر اکبر مختارپور

 دکتر سارا زمانی

متخصص داخلی:

دکتر حسین کاظمی

متخصص مسمومیت:

 دکتر محمد دلیرراد

دکتر بهزاد بوشهری

دکتر محمد مجیدی

متخصص اعصاب وروان:

دکتر صفر حامدنیا

دکتر آرزو کیانی