English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

معاون آموزشی بیمارستان:دکتر رحیم خلیل زاده

 

بیمارستان روانپزشکی:

درمانگاه سوء مصرف مواد

درمانگاه اعصاب و روان

 پزشکان :

دکتر رحیم خلیل زاده

دکتر صفرحامدنیا

دکتر محمدرضا انوشه

دکتر ماه منیر حقیقی

دکتر آرزو کیانی

دکتر مجید رادمنش