English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨

نظرسنجی

میزان رضایت دانشجویان، اساتید و کارکنان از خدمات آموزشی دانشگاه

بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف

 

برنامه های آموزشی ضروری علوم بالینی

گروه داخلی : کارورزی       کارآموزی     

گروه رادیولوژی : کارورزی     کارآموزی     

گروه اورولوژی : کارورزی      کارآموزی     

گروه ارتوپدی : کارورزی       کارآموزی     

گروه نورولوژی : کارورزی      کارآموزی     

گروه جراحی عمومی : کارورزی     کارآموزی   

گروه جراحی مغز و اعصاب : کارورزی     کارآموزی   

گروه چشم : کارورزی     کارآموزی    

گروه ENT : کارورزی      کارآموزی    

گروه زنان و مامایی : کارورزی     کارآموزی     

گروه کودکان : کارورزی     کارآموزی     

گروه روانپزشکی : کارورزی     کارآموزی     

گروه بیهوشی : کارورزی     کارآموزی   

گروه قلب و عروق : کارورزی     کارآموزی     

گروه پوست و عفونی : کارورزی     کارآموزی    

گروه طب اورژانس : کارورزی     کارآموزی   

گروه اخلاق پزشکی : کارورزی       کارآموزی

گروه پزشکی اجتماعی : کارورزی       کارآموزی