English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٣ تير ١٤٠٠

نظرسنجی

نظرسنجي غير فعال مي باشد

اعضای شورا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

جناب آقای دکتر آقازاده

قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه

جناب آقای دکتر انتظار مهدی

معاون بهداشتی دانشگاه

آقای دکتر کامران دهقان

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر حسنی

معاون درمان دانشگاه

آقای دکتر ملکی نژاد

معاون غذا دارو

پروفسوردکتر افشار

رئیس دانشکده پزشکی و معاون آموزش بالینی دانشکده

آقای دکتر بوشهری

دبیر آموزش مداوم دانشگاه

رئیس سازمان نظام پزشکی

سرکار خانم قلیزاده

کارشناس مسئول آموزش مداوم