بسمه تعالی

لیست اساتید مشاور ستاد شاهدوایثارگران

1.خانم دکتر مراد پور

 

2.خانم دکتر نیما حسینی جزنی

3.دکتر باقر پور حیدر

 

4.دکتر پیمان میکاییلی

 

5.دکتر حسن صابری

 

6.دکتر خلجی

 

7.دکتر روشن میلانی

 

8.دکتر صابر یوسفی

 

9.دکتر عادل محمد زاده

 

10.دکتر غلامحسین فرجاه

 

11.دکتر مجتبی کریمی پور

 

12.دکتر محمد علیزاده

 

13.دکتر معصومه جوانمرد

 

14.دکتر وردست

15.دکتر تیمور الهیاری

16.دکتر یوسف زاده

17.مهندس سعید حسین پور      (فرزند شهید)

18.خانم زهرا زارع

19.دکتر مرتضی موسوی

20.دکتر بهلول رحیمی

21.دکتر نصرالله جباری

22.دکتر شهره افشار یاوری

23.دکتر زکیه رستم زاده

24.آقای امیر اصغری